Kabinet cizích jazyků PřF UP

Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

Plný název:  SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě

Zkrácený název: SMART VCJ

Anglický název: SMART foreign language teaching at the Faculty of Science

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0264

Doba realizace: 1.10.2010 – 30.9.2013

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Cílem projektu SMART VCJ je vytvoření efektivního systému výuky cizích jazyků, který bude odpovídat potřebám pregraduálních studentů, doktorandů, akademiků a ostatních pracovníků na PřF UP. 

 

· V rámci optimalizace jazykové výuky bude postupně (v souladu s reakreditacemi studijních programů) zařazován jazykový blok do všech bakalářských studijních programů tak, aby si studenti mohli vybrat mezi obecnou, akademickou a odborně laděnou angličtinou. Kurzy Anglické terminologie a prezentace pro oblasti biologie, ekologie, chemie, fyziky, geografie, geoinformatiky a matematiky budou od r. 2012/13 vyučovány jako dvousemestrální a jejich významnou součástí bude práce s ICT při přípravě prezentací studentů.

· Výuka obecné a akademické angličtiny bude podporována ICT, pro jazykově méně zdatné studenty AJ bude v září 2012 uvedena do chodu Virtuální učebna gramatiky.  

· Pro akademické a ostatní zaměstnance poběží semestrální kurzy angličtiny, týdenní intenzivní kurzy angličtiny ve zkouškovém období a od r. 2012/13 také tematické modulární vzdělávání jako nástavba dlouhodobého vzdělávání.

· Do konce projektu bude analyzován a standardně upraven formát všech písemných testů a ústního zkoušení v kurzech KCJ a v CMS Moodle budou ke všem předmětům k dispozici ukázkové testy.