Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

Němčina

 

· VCJ/NII1VCJ/NII2 Obecná němčina pro mírně pokročilé

· VCJ/NIII1VCJ/NIII2 Obecná němčina pro středně pokročilé

· VCJ/NIV Němčina pro přírodovědce