Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

Ruština

 

· VCJ/RI1VCJ/RI2 Obecná ruština pro začátečníky

· VCJ/RII1VCJ/RII2 Obecná ruština pro mírně pokročilé