Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

Angličtina je v dnešní době jazykem vědy číslo 1, proto je zvládnutí angličtiny pro doktorandy povinné a prokazuje se složením zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium.  Zkouška se organizuje pětkrát během akademického roku.

Zkouška z angličtiny je koncipovaná tak, aby bylo zajištěno, že doktorand má znalosti angličtiny potřebné pro své studium, stáž v zahraničí a vědeckou práci. Jazyková náročnost zkoušky odpovídá stupni B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Písemná část zkoušky ověřuje schopnost číst s porozuměním, poslech s porozuměním a základy akademického projevu v písemné formě. Konkrétně  se vyžaduje popis grafu (factual-writing) a vyjádření názoru (opinion-writing nebo persuasive-writing), jehož principy studenti musí znát, aby byli schopni napsat odborné články v odpovídající struktuře.

Ústní část zkoušky je prezentace v angličtině, jejímž cílem je prokázat odpovídající znalost angličtiny a znalost principů, jak prezentovat v anglickém jazyce.

Studenti postgraduálního studia mohou využít nabídky kurzů AJ pro zaměstnance a doktorandy, stejně jako se mohou připojit po dohodě s vyučujícím k výuce angličtiny pro pregraduální studenty.

Podrobné informace ke zkoušce najdete na dalších stránkách, stejně jako odpovědi na časté dotazy, tipy, rady a ukázky testů.