Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

LISTENING (45 min)

 

· má dvě části

· každou část uslyší student dvakrát

· první část je z oblasti obecné angličtiny

· druhá část je z prostředí univerzity

· minimální hranice pro úspěšné zvládnutí této části je 70%

 

Pro nácvik dovednosti poslechu s porozuměním doporučujeme

· část Listening ke zkouškám IELTS a  FCE,

· internetové zdroje, např.:

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://learningenglish.voanews.com

http://www.npr.com