Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

READING (60 min)

 

· má dvě části

· první část tvoří 1-2 texty zabývající se tématy každodenního života

· druhou část tvoří odborně laděný text 

· minimální hranice pro úspěšné zvládnutí této části je 70%     

 

Pro nácvik dovednosti čtení s porozuměním doporučujeme využívat

· část Reading testů ke zkouškám IELTS a FCE,

· internetové zdroje, např.:

http://www.sciencedaily.com  

http://www.telegraph.co.uk

http://www.guardian.co.uk