Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

SPEAKING (15 min)

 

· má formu prezentace na téma ze svého oboru v rozsahu cca 10 - 12 min + 3 min na diskuzi (dodržujte čas, jinak budete přerušeni, než stihnete prezentaci dokončit)

 

K prezentaci je nutné předem  dodat

· abstrakt v rozsahu 100 - 200 slov,

· přehled snímků prezentace v Powerpointu,

· seznam klíčové terminologie (35-40  klíčových termínů, tj. odborných, nikoliv všeobecných, dle vlastního výběru) s přepisem výslovnosti a překladem.

 

Zde naleznete kontrolní dotazník pro přípravu Vašich prezentací.

 

Doporučujeme hledat správnou výslovnost odborných termínů na stránkách

 

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

http://dictionary.reference.com/

http://www.howjsay.com/

 

Pro přepis použijte výslovnost IPA, tj. International Phonetic Alphabet.

 

Materiály odevzdáváte nejpozději 2 týdny před termínem na adresu pgsaj@seznam.cz.

 

Pokud se chystáte k prezentaci nejdříve v LS, můžete absolvovat kurz VCJ/PREZ. Kurz všeobecných prezentačních dovedností povede Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D. (sylabus viz http://kcj.upol.cz – informace pro Bc. a Mgr. studenty – angličtina – VCJ/PREZ).

 

JAK VYPADÁ ŠPATNÁ PREZENTACE:

http://www.youtube.com/watch?v=ATfY8dvbuFg

 

JAK VYPADÁ DOBRÁ PREZENTACE:

http://www.youtube.com/watch?v=5utoLhjUuAI&feature=related

 

JAK VYPADÁ SPRÁVNĚ NAPSANÝ ABSTRAKT (tj. včetně referencí):

http://kcj.upol.cz/abstract.pdf