Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

WRITING  (60 min)

 

Má dvě části:

· popis grafu (factual writing)

· argumentativní esej (argumentative writing)

 

Část Writing  se píše na počítači.

 

Studentům, kteří neuspějí v této části, bude umožněn opravný termín pro Writing až po konzultaci 
s vyučujícím.