Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

Informace o mezinárodně platných zkouškách

 

Pokud student doktorského studia předloží doklad o tom, že úspěšně absolvoval některou mezinárodně platnou zkoušku, vedoucí Kabinetu cizích jazyků PřF UP může uznat za splněnou písemnou část (reading, listening) zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Jedná se o zkoušky:

· IELTS Academic Module s výsledkem min. 5.5

· TOEFL iBT s výsledkem min. 80

· Certificate in Advanced English

· First Certificate in English

· vyšší zkoušky (CAE, CPE)

 

Doklad o úspěšně složené zkoušce by neměl být starší než 2 roky.


Výsledky mezinárodně platných zkoušek jsou také často požadovány pro studium nebo stáž
v zahraničí. Proto doporučujeme studentům, aby zvážili tuto možnost.


Podrobné a aktuální informace najdete na následujících adresách: 
http://www.bc.upol.cz

http://www.ets.org/toefl
http://www.cambridgeesol.org/ 
http://www.britishcouncil.org/cz