Přírodovědecká fakulta UP

Kabinet cizích jazyků

Kurzy během semestru

Pokud jste zaměstnancem nebo doktorandem PřF UP a hledáte kurz angličtiny na úrovni B1 nebo B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Kabinet cizích jazyků PřF (KCJ) každoročně nabízí řadu kurzů, z kterých si můžete vybrat (aktuální nabídka kurzů je k dispozici zde).


Týdenní kurzy mimo semestr

Ve zkouškovém období se nabízejí 2x ročně týdenní intenzivní kurzy Aj, které pomáhají zaměstnancům zlepšit jejich dovednosti v anglickém jazyce, které potřebují pro efektivní komunikaci a práci v jejich oboru. Na konci každého semestru mají zaměstnanci a doktorandi PřF rovněž možnost zúčastnit se týdenního intenzivního kurzu angličtiny. Tento kurz tvoří dvacet tři vyučovacích hodin a je velmi oblíbený, protože umožňuje procvičovat si angličtinu v malých skupinách a rychlejším tempem. V průběhu tohoto kurzu máme pro zájemce připraveny odpolední aktivity, které kromě angličtiny rozvíjejí práci v týmu.