Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

Každoročně KCJ nabízí široké spektrum jazykových kurzů pro PhD studenty. Primárně se jedná o kurzy obecné angličtiny na několika úrovních, dále pak kurzy akademické i doborné angličtiny, konverzace s rodilým mluvčím, češtiny pro cizince.

Kabinet současně všem PhD studentům poskytuje možnost konzultovat odborné texty připravované v angličtině z hlediska jazyka. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Mariana Siedloczka, Ph.D.

Svou znalost angličtiny si můžete otestovat zde.