Čeština pro cizince

KCJ dlouhodobě nabízí výuku češtiny pro cizince (VCJ/CFF) všem svým zahraničním studentům a zaměstnancům. Kurz češtiny pro cizince je vedený v anglickém jazyce a zaměřuje se na konverzaci v každodenních situacích. Je určen pro začátečníky (jazyková úroveň A0).

Nově se v nabídce objevil i intenzivní semestrální kurz (VCJ/CCS) určený primárně zahraničním studentům, kteří na PřF chtějí studovat v českém studijním programu a musí doložit svou jazykovou znalost. Kurz je koncipován tak, aby rozvíjel všechny jazykové dovednosti: čtení a poslech s porozuměním i konverzaci a psaní. Rozšiřuje slovní zásobu v základních komunikačních situacích a reflektuje potřebné gramatické jevy.

VCJ/CFF Čeština pro cizince
VCJ/CCS Čeština pro studium v češtině