Informace o mezinárodně platných zkouškách

Pokud student doktorského studia předloží doklad o tom, že úspěšně absolvoval některou mezinárodně platnou zkoušku, vedoucí Kabinetu cizích jazyků PřF UP může uznat za splněné dvě sekce písemné části (reading, listening) zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Jedná se o zkoušky:

Doklad o úspěšně složené zkoušce by neměl být starší než 2 roky.

Výsledky mezinárodně platných zkoušek jsou také často požadovány pro studium nebo stáž
v zahraničí. Proto doporučujeme studentům, aby zvážili tuto možnost.

Podrobné a aktuální informace najdete na následujících adresách: