Angličtina pro doktorské studium

Angličtina je v dnešní době jazykem vědy číslo 1, proto je zvládnutí angličtiny pro doktorandy povinné a prokazuje se složením zkoušky VCJ/PG(S)AJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Zkouška se organizuje pětkrát během akademického roku.
Zkouška z angličtiny je koncipovaná tak, aby bylo zajištěno, že doktorand má znalosti angličtiny potřebné pro své studium, stáž v zahraničí a vědeckou práci. Jazyková náročnost zkoušky odpovídá stupni B2 dle Společného evropského referenčního rámce.
Písemná část zkoušky ověřuje schopnost číst s porozuměním, poslech s porozuměním a základy akademického projevu v písemné formě. Konkrétně se vyžaduje popis grafu (factual-writing) a vyjádření názoru (opinion-writing nebo persuasive-writing), jehož principy studenti musí znát, aby byli schopni napsat odborné články v odpovídající struktuře.
Ústní část zkoušky je prezentace v angličtině, jejímž cílem je prokázat odpovídající znalost angličtiny a znalost principů, jak prezentovat v anglickém jazyce.
Studenti postgraduálního studia mohou využít nabídky kurzů AJ pro zaměstnance a doktorandy, stejně jako se mohou připojit po dohodě s vyučujícím k výuce angličtiny pro pregraduální studenty.
Podrobné informace ke zkoušce najdete na dalších stránkách, stejně jako odpovědi na časté dotazy, tipy, rady a ukázky testů.

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

Svou znalost angličtiny si můžete otestovat zde.

Čeština pro cizince

Kabinet cizích jazyků nabízí v rámci jazykového vzdělávání zaměstnanců kurzy češtiny pro cizince.

S ohledem na požadavky studia cizinců v českých programech bude KCJ od akademického roku 2021/2022 zajišťovat jazykovou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2/B1, kterou vyžaduje jejich studijní program. V případě zájmu o jazykovou zkoušku s češtiny kontaktujte Mgr. Lucii Vaňkovou (lucie.vankova@upol.cz) nebo Mgr. Helenu Kadlecovou (helena.kadlecova@upol.cz).