Zkouška VCJ/PGSAJ

Anglický jazyk pro doktorské studium

Zkouška VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium je pro studenty čtyřletého doktorského studia na PřF UP povinná. Zkoušku lze složit již v 1. ročníku doktorského studia, záleží na jazykové úrovni každého studenta. Zkouška VCJ/PGSAJ testuje 4 jazykové dovednosti:  Listening, Reading, Writing, Speaking. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dosažení minimálně jazykové úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce v každé části zkoušky. Jednotlivé části jsou hodnoceny samostatně. V případě neúspěchu v jedné části zkoušky opakuje student jen tuto část.

  1. Listening
  2. Reading
  3. Writing
  4. Speaking

Na zkoušku VCJ/PGSAJ je nutné přihlásit se prostřednictvím STAGu.

V případě, že se Vám termín zkoušky nezobrazuje, kontaktujte svou studijní referentku, aby Vám zapsala předmět do STAGu (tel.: 585 63 4012), nicméně na zkoušku se pak musíte zapsat sám/sama.

Nejprve absolvujete písemnou část zkoušky (Reading, Writing, Listening), ve STAGu vedená jako zápočet. Teprve poté se můžete přihlásit k ústní části zkoušky, taktéž prostřednictvím STAGu (vedena jako zkouška). Písemnou a ústní část zkoušky tedy nelze absolvovat v jeden den. K ústní části zkoušky je nutné odevzdat podklady 2 týdny předem, na adresu pgsaj@seznam.cz.

Část zkoušky Listening a Reading není třeba absolvovat, pokud má student osvědčení o  úspěšném složení některé mezinárodně platné zkoušky (ne starší dvou let):

Před zkouškou student musí prokázat svou totožnost dokladem s fotografií.

Zkouška PGSAJ probíhá 5x ročně. Aktuální termíny pro daný akademický rok naleznete zde.