READING (60 min)

Pro nácvik dovednosti čtení s porozuměním doporučujeme využívat