Kurzy pro zaměstnance PřF

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

Svou aktuální znalost angličtiny si můžete otestovat zde.

Kurzy během semestru

Pokud jste zaměstnancem nebo doktorandem PřF UP a hledáte kurz angličtiny, Kabinet cizích jazyků PřF (KCJ) každoročně nabízí řadu kurzů, z kterých si můžete vybrat (aktuální nabídka kurzů je k dispozici zde).