Kurzy pro zaměstnance PřF

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

Svou aktuální znalost angličtiny si můžete otestovat zde.

Kurzy během semestru

Pokud jste zaměstnancem nebo doktorandem PřF UP a hledáte kurz angličtiny, Kabinet cizích jazyků PřF (KCJ) každoročně nabízí řadu kurzů, z kterých si můžete vybrat (aktuální nabídka kurzů je k dispozici zde).

Týdenní kurzy mimo semestr

Ve zkouškovém období se nabízejí týdenní intenzivní kurzy Aj, které pomáhají zaměstnancům zlepšit jejich dovednosti v anglickém jazyce, které potřebují pro efektivní komunikaci a práci v jejich oboru. Tento kurz tvoří dvacet tři vyučovacích hodin a je velmi oblíbený, protože umožňuje procvičovat si angličtinu v malých skupinách a rychlejším tempem.