LISTENING (45min)

Pro nácvik dovednosti poslechu s porozuměním doporučujeme