WRITING  (60 min)

Má dvě části:

Část Writing  se píše na počítači.
Studentům, kteří neuspějí v této části, bude umožněn opravný termín pro Writing až po konzultaci
s vyučujícím.