O kabinetu

Kabinet cizích jazyků zajišťuje výuku angličtiny, němčiny a ruštiny pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, a rovněž jazykové vzdělávání pro zaměstnance PřF UP. Zabývá se obecným jazykem, akademickým jazykem a jazykem odborným.

Hlavním cílem KCJ je zvyšovat jazykovou úroveň studentů PřF UP. Nabídka předmětů je koncipována s důrazem na praktické využití jazyka a lepší uplatnění studentů v praxi.

Kabinet cizích jazyků se nezabývá překladatelskou činností.

Aktuality

Intenzivní kurz pro PhD studenty

Termíny PGSAJ

Chystáte se do zahraničí s programem Erasmus? Získejte spolehlivý doklad o Vaší znalosti angličtiny.

Mimořádné jednorázové stipendium za úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Výsledky rozřazovací zkoušky – písemné části